آخرین تخلیه از خط ریلی قطارها از جنوب شرقی تگزاس برداشته شده است


مقامات دستور نهایی را برای تخلیه جنوب شرقی تگزاس از خط ریلی قطار باری در هفته گذشته صادر کردند

موریچویل ، تگزاس – مقامات روز دوشنبه اعلام کردند آخرین دستور تخلیه از جنوب شرقی تگزاس با خط ریلی قطار باری هفته گذشته صادر شده است.

مقامات شهرستان اورنج گفتند كه مدارس نزديك به محل خروج از خط از روز سه شنبه براي اولين بار از زمان تعطيل شدن آنها پس از خروج از ريل از صبح روز پنجشنبه در نزديكي موريسيل ، نزديك مرز لوئيزيانا بازگشايي مي شوند.

از حادثه در خط جنوبی کانزاس سیتی هیچ گونه جراحتی گزارش نشده است ، اما نشت مواد خورنده منجر به دستور تخلیه شد.


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>