اعتماد مصرف کننده ایالات متحده در ماه نوامبر به 96.1 کاهش می یابد زیرا افزایش عفونت های ویروسی خوش بینی را به پایین ترین سطح از ماه آگوست می رسانداعتماد مصرف کننده ایالات متحده در ماه نوامبر به 96.1 کاهش می یابد زیرا افزایش عفونت های ویروسی خوش بینی را به پایین ترین سطح از ماه آگوست می رساند


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>