تصحیح: تاریخچه سگ های نجات یافته – حمل و نقل هواییدر داستانی از 27 نوامبر سال 2020 ، در مورد سگهای جورجیا نجات یافتند و به مناطق اطراف واشنگتن ، ایالات متحده منتقل شدند


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>