تصحیح: تاریخ دیوان عالی کشور – سرزمین های قبیله ای


در یک داستان در تاریخ 2 نوامبر سال 2020 ، در مورد تحقیق مجدد فردی در مرکز حاکمیت قبیله توسط دادگاه عالی ایالات متحده ، آسوشیتدپرس به اشتباه گزارش داد که جیمی مک گرت عضوی از عضو ملت ماسکوگی (نهر) است.

تولسا ، اوکلا. – در یک داستان در تاریخ 2 نوامبر سال 2020 ، در مورد بازجویی مجدد فردی در مرکز حاکمیت قبایل توسط دادگاه عالی ایالات متحده ، آسوشیتدپرس به اشتباه گزارش داد که جیمی مک گرت عضوی از ملت ماسکوگی (کریک) است. مک گرت عضوی از ملت سمینوئل است.


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>