[ad_1]

دانشگاه ایالتی کنسو در جورجیا می گوید یک مظنون مسلح در دانشگاه است و از دانشجویان می خواهد در محل پناه بگیرند

[ad_2]

منبع: aseman-ma.ir