[ad_1]

دستورالعمل جدید بهداشت کالیفرنیا از ظرفیت ICU برای تعیین اینکه کدام یک از مشاغل باید در برخی مناطق بسته شوند استفاده می کند

[ad_2]

منبع: aseman-ma.ir