[ad_1]

مقامات می گویند دو افسر پلیس پس از رویارویی با مظنون فرار در ویسکانسین مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.

اریک کل ، رئیس پلیس دلافیلد اظهار داشت که یکی از افسران وی و دیگری از همسایگان هارت لند با شخصی که مظنون به تصادف در مقابل Holiday Inn در ایالت بین ایالت 94 و بزرگراه 83 در شهرستان Waukesha ، در حدود 43 مایلی فاصله دارد ، مقابله کرده اند. غرب میلواکی.

کل گفت که تیراندازی شده و دو افسر مورد اصابت قرار گرفته اند. رئیس گفت: تصور نمی شود که زخم های افسران تهدید کننده زندگی باشد.

کل از ساکنان منطقه خواست تا در خانه بمانند زیرا مظنون به تیراندازی هنوز آزاد است.

کل گفت ، دو نفر بازداشت شده اند اما اعتقاد بر این نیست که به طور مستقیم در تیراندازی نقش دارند.

[ad_2]

منبع: aseman-ma.ir