دو خواهر جوان خود را در خیابان شیکاگو یافتند


پلیس می گوید دو خواهر جوان در خیابانهای شیکاگو به تنهایی پیدا شدند و همین امر موجب جستجوی والدین آنها شد

پلیس گفت ، دو خواهر جوان تنها در خیابانی در شیکاگو پیدا شدند و در نتیجه جستجوی والدین آنها باعث شد.

پلیس گفت ، دختران شناسایی شده توسط پلیس به نام های كاماریا 5 ساله و شانتل 1 ساله ، حوالی ساعت 10:30 بعد از ظهر روز یكشنبه در محله ساحل جنوبی شهر مشاهده و برای مشاهده به بیمارستان منتقل شدند.

پلیس گفت ، آنها در شرایط خوبی ذکر شده اند. نام کامل آنها بلافاصله مشخص نشد.

صبح دوشنبه ، بازرسان از هر کسی که اطلاعاتی در مورد دختران داشت ، خواستند با پلیس تماس بگیرند.


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>