دو کشته در دلاور پس از بالا آمدن باد 120 فوت به هوا


دو مرد در دلاور جان خود را از دست دادند که باد شدیدی از بالای آسانسور عبور کرد و آنها را حدود 120 فوت در هوا نگه داشت

BEHANY BEACH ، دل. مقامات گفتند: “دو مرد در دلاور روز دوشنبه پس از وزش باد شدید به بالای آسانسور که آنها را در حدود 120 فوت در هوا نگه داشت ، جان خود را از دست دادند.

پلیس ایالت می گوید که این افراد در حال نصب آنتن برج آب در ساحل بتانی بودند که باد شدید باعث واژگون شدن آسانسور شد. آسانسور وقتی به زمین می افتد در سیم های برق اطراف گیر می کند.


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>