[ad_1]

دیوید والادائو ، جمهوری خواه ، دفتر مرکزی خود در کالیفرنیا را تغییر داد و در خانه TJ Cox فعلی را شکست داد

[ad_2]

منبع: aseman-ma.ir