رئیس جمهور چین ، بایدن را به امید داشتن روابط با “پیروزی” تبریک می گویدرئیس جمهور چین ، شی جین پینگ ، رئیس جمهور منتخب آمریکا را به جو بایدن تبریک گفته و برای “برنده شدن همکاری” در میان درگیری های تجاری ، فناوری و امنیتی ابراز امیدواری می کند


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>