زن میسوری به جرم تروریسم زندان فدرال را دریافت کرد


زن میسوری به جرم مشارکت در توطئه کمک به مرد سابق میسوری که در سوریه در حالی که برای جنگ با دولت اسلامی می جنگید درگذشت به چهار سال زندان فدرال محکوم شد

دادستان های فدرال در یک خبرنامه گفتند ، سدینا اونکیچ هوجیچ ، 41 ساله ، از شهرستان سن لوئیس ، روز سه شنبه به جرم نقشه دادن حمایت مادی از تروریست ها و حمایت مادی از تروریست ها محکوم شد.

رامیز هوجیچ سال گذشته به هشت سال زندان محکوم شد. چندین نفر دیگر نیز به دلیل نقش خود در توطئه محکوم شده اند.


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>