[ad_1]

فدرال پاول می گوید که بهبود چشمگیر اقتصادی در ماه های اخیر با چشم اندازهای “بسیار نامشخص” کاهش یافته است

[ad_2]

منبع: aseman-ma.ir