فروش سولفات پتاسیم |فروش پتاسیم سولفات پودری|کود سولفات پتاس

همچنین اثر متقابل همین دو تیمار در محتوای نسبی آب برگ نیز در تراز آماری 5 % معنیدار بود (جدول 1). نتیجه های نشان دادند بیشترین محتوای نسبی آب (53/79 درصد) در تیمار پتاسیم سولفات 5/1 درصد در شوری صفر بازدید شد که نسبت به گیاهان شاهد ارتقاء 5/5 درصدی را نشان داد (شکل 1- B). نشانه ها فقدان پتاسیم در گوجه فرنگی به رخ رنگ زرد شدن برگ و کناره برگ ها به خصوص در برگ های پیر خیس چشم نمایان می شود و به مرور همین برگ ها از فی مابین میروند و به دنبال آن بوته گوجه فرنگی نابود می شود. آفت و بیماری هنگامی جذب گیاهان می شود که به ساقه ها و برگ های آن به سرعت داخل شود، کاتیون پتاسیم و آنیون های گوگرد به امداد مقاوم سازی ساقه ها و برگ ها، ورود آفت به درون درخت یا این که گیاه را طاقت فرسا می کند و مقاومت گیاه در برابر آفات و شته ها را بالا می برد. علاوه بر همین استعمال از محلول کود پتاس به صورت محلول پاشی سبب ساز افزایش مقدار تحمل همین گیاه در برابر سوزوسرما می شود. به طور اصولی نباید میزان پتاس در خاکی که برنج در آن کشت می شود کمتر از 30 درصد باشد. پتاس را نباید در اواخر پاییز / زمستان به خاکهای شنی به کار گیری کرد چون به راحتی از خاکهای شنی شسته می شود. به کارگیری از کود پتاس در کشت پسته علاوه بر وزن گیری دانه های پسته از پوک شدن آنان هم خودداری می پتاسیم هیدروژن سولفات کند. به علاوه همین عنصر معدنی یک عدد از لازم ترین موادسازنده به جهت تولید قند،نشاسته و پروتئین در گیاهان می باشد. در صنعت معدن هم از فرایند مشابهی برای برداشت K₂SO₄ از دریاچه نمک در یوتا و ذخایر معدنی زیرزمینی استفاده می کنند.

کاشت ناخن در کرج
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter istanbul duşakabin