[ad_1]

قاضی فدرال پیشنهاد ترامپ برای جلوگیری از تأیید آرا در پنسیلوانیا را رد کرد

[ad_2]

منبع: aseman-ma.ir