قیمت متوسط ​​بنزین در ایالات متحده با یک پالن گالن کاهش یافته و به 2.18 دلار رسیده است


قیمت متوسط ​​بنزین معمولی در آمریکا طی دو هفته گذشته با یک پالن گالن کاهش یافته و به 2.18 دلار رسیده است

کاماریلو ، کالیفرنیا – طی دو هفته گذشته متوسط ​​قیمت بنزین در درجه عیار ایالات متحده با یک پالن گالن (3.8 لیتر) کاهش یافته و به 2.18 دلار رسیده است.

تریلبی لوندبرگ ، تحلیلگر صنعت ، از مطالعه لوندبرگ روز دوشنبه گفت که قیمت بنزین در 10 هفته گذشته 8 سنت کاهش یافته است.

قیمت پمپ در 20 نوامبر 51 سنت کمتر از یک سال پیش بود.

در دو هفته گذشته میانگین قیمت گازوئیل با یک پنی افزایش به 2.49 دلار رسیده است.


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>