مامور FBI ، مظنون به قتل در اوهایو ، در لوئیزیانا کشته شد


هنگامی که مأمور در حال اجرای حکم جستجوی مظنون بود ، در تیراندازی در لوئیزیانا یک مأمور FBI کشته شد و یک مظنون به قتل اوهایو نیز کشته شد.

PINEVILLE ، لا. – در حالی که مأمور در حال اجرای حکم جستجوی مظنون بود ، در جریان تیراندازی در لوئیزیانا ، یک مأمور FBI مورد اصابت گلوله قرار گرفت و یک مظنون قتل در اوهایو کشته شد.

FBI هویت مقتول را فاش نکرد اما گفت که مظنون به جرم قتل در کلیولند تحت تعقیب بود.


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>