مامور FBI ، مظنون به قتل در اوهایو ، در لوئیزیانا کشته شد


هنگامی که مأمور در حال اجرای حکم جستجوی مظنون بود ، در تیراندازی در لوئیزیانا یک مأمور FBI کشته شد و یک مظنون به قتل اوهایو نیز کشته شد.

PINEVILLE ، لا. – در حالی که مأمور در حال اجرای حکم جستجوی مظنون بود ، در جریان تیراندازی در لوئیزیانا ، یک مأمور FBI مورد اصابت گلوله قرار گرفت و یک مظنون قتل در اوهایو کشته شد.

FBI هویت مقتول را فاش نکرد اما گفت که مظنون به جرم قتل در کلیولند تحت تعقیب بود.


منبع: aseman-ma.ir