وکیل دادگستری: کارولینای جنوبی می گوید باید اعدام شخصی که به اعدام محکوم شده را به تأخیر بیندازد و دلیل آن عدم وجود داروهای تزریقی کشنده بودوکیل دادگستری: کارولینای جنوبی می گوید با توجه به عدم وجود داروهای تزریقی کشنده ، اعدام فردی که به اعدام محکوم شده است باید به تأخیر بیفتد


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>