[ad_1]

دانشگاه ایالتی کنسائو در خارج از آتلانتا می گوید یک “متجاوز مسلح” در دانشگاه دیده شده است که از دانشجویان و دیگران می خواهد تا اطلاع ثانوی پناه بگیرند.

کنساو ، جورجیا – دانشگاه ایالتی کنسو در خارج از آتلانتا می گوید یک “متجاوز مسلح” در دانشگاه مشاهده شده است که از دانشجویان و دیگران می خواهد تا اطلاع ثانوی به پناهگاه بپردازند.

[ad_2]

منبع: aseman-ma.ir