[ad_1]

پلیس: در تیراندازی در یک مرکز خرید ویسکانسین 8 نفر زخمی شدند. تیرانداز دیگر در صحنه نیست زیرا مقامات به دنبال شناسایی مظنون هستند

[ad_2]

منبع: aseman-ma.ir