کاپیتان زیردریایی در کالیفرنیا متهم به قتل عام در آتش سوزی در سال 2019 است که منجر به کشته شدن 34 نفر شد که در زیر عرشه قرار گرفتندکاپیتان این زیردریایی در کالیفرنیا متهم به قتل عام در آتش سوزی در سال 2019 است که منجر به کشته شدن 34 نفر شد که زیر عرشه قرار گرفت


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>