کسری تجاری ایالات متحده در ماه اکتبر 1.7٪ افزایش یافت و به 63.1 میلیارد دلار رسید


کسری تجاری ایالات متحده در ماه اکتبر 1.7٪ افزایش یافت و به 63.1 میلیارد دلار رسید

وزارت بازرگانی روز جمعه گفت ، شکاف بین کالاها و خدماتی که ایالات متحده فروخته و آنچه در خارج از کشور خریداری کرده از 62.1 میلیارد دلار در ماه سپتامبر افزایش یافته است.

در سال جاری تاکنون ، اختلاف کل تجارت کالاها و خدمات با سایر کشورهای جهان به 536.7 میلیارد دلار افزایش یافته است که 9.5 درصد بیشتر از ژانویه-اکتبر 2019 است.


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>