یک قتل سالانه شهر را لرزاند. دستگیری جدید باعث پس لرزه ها می شودچهل سال پیش ، پدر برت والی در پارکینگ یک شهر کوچک در یک بار در آیداهو مورد اصابت گلوله قرار گرفت


منبع: aseman-ma.ir