[ad_1]

چهل سال پیش ، پدر برت والی در پارکینگ یک شهر کوچک در یک بار در آیداهو مورد اصابت گلوله قرار گرفت

[ad_2]

منبع: aseman-ma.ir