قفل برقی درب آپارتمان

قفل مقابل برقی و نکاتی که قبل از خرید آن باید بدانید   هرکسی در داخل ساختمان باشد می تواند با فشار دادن میله وحشت قفل درب را باز کند. بخاطر داشته باشید که حمله برق به دستگاه دیگری مانند قفل مقابل برقی یا میله وحشت نیاز دارد. ضربات الکتریکی در ترکیب با شکل دیگریContinue reading “قفل برقی درب آپارتمان”